Fikirden Anahtar Teslimine Bir İnşaatın Tüm Aşamaları

DASK Zorunlu Deprem Sigortası Önemi
Haziran 3, 2021

Fikirden Anahtar Teslimine Bir İnşaatın Tüm Aşamaları

Fizibilite - Fikir - Proje Aşaması

1. Arsanın imar durum ile ilgili gerekli bilgilerin kadastro ve belediyeden alınması (taks, kaks, hmax, vb. imar durumu verileri)

2. İlgili imar durumuna göre yapılabilecek yapının analizi, gider-gelir durumlarının değerlendirilmesi

3. İnşaat yapımına karar verildiyse inşaat istikamet rölevesi (mimari projeye altlık teşkil eden krokidir), varsa yola terk, parsel birleştirme vb. işlemlerin yapılması(ifraz ve tevhid)

4. Malsahibinin talepleri doğrultusunda mimari avan projenin hazırlanması (avan projelerde uygulamaya yönelik detaylar yer almaz; plan, görünüş ve kesitler konsept olarak çizilir)

5. Detayların netleştirilmesi ve mimari ruhsat projesinin hazırlanması (mimari ruhsat projelerinde, yapının inşaat bilgileri (net brüt alan, otopark ve sığınak durumları) mahalleri (odaları), cephe görünüşleri, belirli aralıklarla kesitleri, detay projeleri, yan parsellerle ilişkisini gösteren vaziyet planı gibi paftalar yer alır. Nerede hangi malzemelerin kullanılacağı mimari projelerde belirtilir. (tavanı ne, duvarı hangi malzeme, zemin neyle kaplı, duvar kalınlıgı kaç cm gibi)

6. Mimari proje doğrultusunda diğer (statik, elektrik, mekanik, peyzaj) ruhsat projelerinin hazırlanması

• Statik projede, binanın betonarme, çelik, ahşap vb. Her türlü taşıyıcı sistemi yer alır.
• Elektrik tesisatı projelerinde, aydınlatma, priz, anahtar, data, tv-telefon gibi elektriksel ekipmanların yerleşimi ve kablolama detayları gibi elektriksel tasarım koruları yer alır.
• Mekanik tesisatı projelerinde, temiz su, pis su, altyapı, havalandırma, ısıtma soğutma gibi sistemlerin ekipman yerleşimleri, borulama ve kanal detayları gibi mekaniksel tasarım konuları yer alır.
• Peyzaj projesinde ise, bitkilendirme, çimlendirme, bordür, tretuvar, park alanları vb. çevre düzenleme ile ilgili planlar yer alır.

7. Zemin etüdlerinin yapılması (zeminin taşıyıcılığı, varsa yapılması gereken zemin güçlendirme çalışmalarının tespit edilmesi için (fore kazık, jet grout, zemin çivisi vb.)

8. Projelerin meslek odalarına onaylatılması

9. Ruhsat alınması

Ruhsat için belediyeden istenilen evraklar şunlardır :
• Dilekçe
• Taahhütname
• Tapu Senedi
• Vekaletname ve muvaffakatnameler (Gerektiğinde)
• Mimari proje
• Statik proje
• Elektrik, mekanik tesisat projeleri
• Çevre ve peyzaj projeleri
• Yol ve alt yapı katılım payı ödendi belgeleri
• Teknik kontrol için istenecek diğer belgeler (Gerektiğinde)

10. SGK’dan İş yeri dosyasının açılması

11. Yıkım işi var ise Belediyeye yıkım ve kazı, teknik sorumluluk taahhüdü verilmesi ile belediyeden gerkeli izinlerin ve yıkım ruhsatının alınması

12. Allrisk, İşveren mali mesuliyet sigortalarının yaptırılması ( Arabamıza yaptırdığımız kasko ve trafik sigortası ne ise, inşaat için de allrisk odur; yangından hırsızlığa kadar tüm riskli durumlar için güvencedir.)


Mobilizasyon İşleri

13. Yer tesliminin yapılması ( Mal sahibi, işin yapılacağı arsaya Müteahhit’e teslim eder. İskana kadar arsanın kullanım hakkı artık müteahhit firmanındır.) İnşaat öncesi yapılması gerekenler ile ilgili şu yazımı da okuyabilirsiniz : https://www.aykutozdemir.com.tr/insaat/insaat-oncesinde-yapilmasi-gerekenler.html

14. Mobilizasyon ve geçici çevre çiti işleri ( Kalıcı bahçe duvarı yapılana kadar, şantiye etrafı geçici çit, panel vs. İle çevrilir. Dikkat inşaat alanıdır, girmek yasaktır yazılarını gördüğünüz duvar veya paneller yani)

15. Şantiye panosunun kurularak şantiye elektriğinin getirilmesi

16.Şantiye suyu bağlantılarının yapılması

17. Ön doğalgaz aboneliğinin yapılması

18. Hafriyat dökülecek yerden gerekli izinlerin alınması ( Kazıdan çıkan malzemeyi kafamıza göre boş bir yer bulup dökemiyoruz, yasal döküm yerleri vardır ve izin alınması gereklidir.)

19. Varsa gerekli zemin güçlendirme çalışmaları


Kaba İnşaat İşleri

20. Alt yüklenicilerin belirlenmesi ( yani taşeronların seçilmesi. Bu süreç İnşaat boyunca devam eder, ilk etapta hafriyatçı belirlenir, sonra sırasıyla, beton ve demir tedarikçileri, betonarmeci, duvarcı, izolasyoncu, çatı cepheci, ince işler vs. şeklinde iş programına göre devam eder)

21. Kazı işlerinin yapılması(yapılacak olan sıkıştırılmış dolgunun alt kotuna kadar arziyi kazarız)

22. Temel altı dolgu ve temel drenajı yapılması (Temel drenajı ile her türlü yer altı suyunu temelimizden uzak tutarız)

23. Grobeton dökülmesi ( Temel altı izolasyon için düz bir zemin oluştururuz bkz : https://www.aykutozdemir.com.tr/insaat/grobeton-nedir-nasil-dokulur.html)

24. Temel izolasyonu (Temelimizi zemin suyunun etkisinden koruruz. Bu izolasyon cepheden çatıya kadar devam eder ve bu işleme bohçalama deriz. Yapımızı her türlü su etkisinden korurmak için izolasyon malzemesi ile bohçalarız yani. Her yapıda ihtiyaç olmaz, örneğin izolasyon gerektirmeyen kottaki bazı depo yapılarında temel izolasyonu bile yapılmaz.)

25. Koruma betonu dökülmesi (Temel betonu dökmeden önce, izolasyonumuzun üzerine koruma amaçlı keçe serip koruma betonumuzu dökeriz)

26. Temel kalıp,donatı ve beton işleri (Donatı montajı yapılır, etrafı plywood kalıpla çevrili ve sonra betonu dökülür.

27. Temelden sonra betonarme değil de çelik kolonlar devam edecek ise, betonarme-çelik aderansı için uygulanacak gömülü ankraj elemanlarının yerleştirilmesi

28. Betonarme sistemler için kolon-perde aplikasyonu, kolon demir, kalıp ve beton dökümü işleri; çelik sistemler için çelik konstrüksiyon montajı

29. İskele kurum işleri (betonarme sistemlerde döşeme kalıbı için yapılır, döşeme betonu prizini alana kadar kendisini taşıyamayacağı için, bu dayanım sağlanana kadar döşemein yükü iskele desteği ile taşınır)

30. Döşememiz ahşap, kompozit vb. ise bu tarz döşemeler montajı yapıldıktan sonra kendisini taşıyabileceğinden, iskeleye ihtiyaç duyulmaz.

31. Betonarme sistemler için döşeme kalıp, demir ve beton döküm işleri; diğer sistemler için döşeme elemanlarının montajı yapılır.

32. Tüm katlar için bunların tekrarı ( kolon/perde-döşeme imalatları)

33. Cephe duvar veya kaplama işleri (Tuğla, gazbeton, aquapanel, cam, kompozit, seramik, ahşap, trapez sac, taşyünü dolgulu paneller vb. malzemeler olabilir. Bu ve aşağıda alternatif malzeme sayılacak tüm kalemler yapının konut mu, otel mi, fabrika mı ya da depo mu vb. Olması durumuna göre değişkenlik gösterir; her yapı tipinde işletme ve mimari ihtiyaçalr değişecektir. Örneğin bir iş merkezinde cephe cam olur, fakat bir fabrika da taşyünü dolgulu sac panel olur.)

34. Mantolama ile dış cephe izolasyonu yapılması (kendiliğinden ısı yalıtım özellikli cephelerde yapılmaz; genelde tuğla, gazbeton veya betonarme perde duvar yüzeylerine yapılır. Örneğin cam cephelerde, 2 cam arasında ısı yalıtımı sağlayan gaz katmanı bulunur. Her yapı sisteminde cephe izolasyon detayı da farklıdır.)

35. Çatı işleri (kiremit, shingle, metal, ahşap vb. çeşitli malzemelerden yapılabilir)

36. Çatı su ve ısı izolasyonunun yapılarak yapının tüm dış cephe etkilerine karşı korunaklı hale gelmesi

37. İç duvarların yapılması (tuğla, gazbeton, bims, alçıpan, alüminyum doğrama vb.)


İnce İşler ve Tesisat İşleri

38. Sıva ve alçı işlerinin yapılması (kara sıva, ince sıva, alçı, saten alçı)

39. Elektrik-mekanik tesisatının yapılması ( her türlü kablolama, borulama, pano, havalandırma, ısıtma soğutma üniteleri vb. montajı)

40. Varsa asmatavan işlerinin yapılması

41. Şap betonu dökülmesi (Tavanda veya yüksekteki borulama, kablolama, ekipman montajları bitmeden zemin ve duvar kaplama imalatı yapılmamalıdır. Aksi takdirde, yüksek çalışmalar için kurulacak iskeleler, yüksekte yapılacak işlemler zemin kaplama malzemesine, duvardaki boyaya vs. Zarar verecektir.)

42. Duvar ve tavan boya veya kaplama (seramik, ahşap, duvar kağıdı vb. )işlerinin yapılması

43. Zemin kaplama işlerinin yapılması (seramik, mermer, parke, epoksi boya, halı, granit vb. Olabilir)

44. İç kapı ve doğramaların takılması

45. Boya rütuşlarının yapılması

46. Priz, anahtar, vitrifiye, aydınlatma vb. elektrik mekanik armatürlerinin takılması

47. Test ve devreye alma işleri (elektrik ve mekanik sistemler için)


Dış Saha İşleri

48. Kontrollü dolgu işleri (iş boyunca dış sahanın betonu ve yollarının imalatına kadar kadar devam eder. Dış sahamızın altına yapılan kontrollü dolgudur. Belli aralıklar ile proktor testi yapılarak sıkışmasının uygunluğu test edilir)

49. Paralel olarak altyapı borulama, rögar yerleşimi, yangın-hidrat hattı, yıldırımdan korunma tesisatı işlerinin yapılması

50. Dış saha zemini için saha betonu veya asfalt dökülmesi

51. Tretuvar, bordür işlerinin yapılması

52. Bahçe, çevre duvarı, korkuluk vb. imalatların yapılması

53. Peyzaj işlerinin yapılması

54. Dış saha aydınlatma işleri


Teslim İşleri

55. Geçici kabul yapılması

56. Geçici kabul eksiklerinin tamamlanması (Geçici kabulden sonra malsahibi yapıyı kullanmaya başlayabilir; bu süreçte paralel olarak geçici kabulde yer alan eksik maddeler müteahhit tarafından tamamlanmaya devam eder)

57. Kesin kabul yapılması ( Geçici kabul eksikleri tamamlandıktan sonra heyet (mal sahib, müteahhit, varsa müşavir, proje müellifleri vb.) tekrar toplanır ve geçici kabul eksiklerini kontrol eder; bir sorun yoksa kesin kabul tutanağı imzalanır.

58. Mal sahibi tarafından abonekiklerin yapılması ( elektrik, su, doğalgaz vb.) gerekli sayacların takılması ( artık şantiye elektriği ve suyu kullanılmaz, normal müşteri aboneliğidir)

59. Teminatlar (Kesin kabulden sonra malsahibi müteahhitten kati teminat mektubu aldıysa teslim eder, hakedişlerde yaptığı kesintiler var ise onları öder)

60. Yapı kullanım izni (İskan) alınması ( Detaylı bilgi : https://www.aykutozdemir.com.tr/insaat/iskan-raporu-nedir-nasil-alinir.html )

İskan için gerekli belgeler :
• Yapı Kullanma İzni istemi içeren dilekçe,
• Tapu kaydı bilgileri,
• Vergi Dairesi’nden İlişki Kesme Belgesi,
• Dış Kanal Belgesi (İZSU),
• Telekom Olur Yazısı,
• Proje Müellifleri Raporu,
• Yapı Denetim Kuruluşu’nun Raporu,
• Cephe fotoğrafları – (13/18 cm),
• Emlak/Çevre Temizlik Vergisi Yoktur Yazısı,
• SSK’dan alınan Borcu Yoktur Belgesi.
• İskan belgesinin alınacağı yapı eğer asansörlü ise bu durumda istenen diğer belgeler şu şekilde sıralanıyor;
• Asansör firmasından; TSE Belgeleri,
• Garanti Belgesi,
• Mühendislerin SMM Belgeleri,
• Muayene Raporu – 4 adet
• Muayene fişi,
• Uygulama projeleri,
• Sığınak Raporu,
• Yangın Tesisat Raporu.

Comments are closed.